ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 611 616 , 089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำสาขาอุดรธานีและกรุงเทพฯ

 • แพทย์ Full Time
 • มีใบประกอบวิชาเวชกรรม
 • ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาตจวิทยา(Board Certified Dermatologist)
 • มีบุคคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรักความก้าวหน้า

Executive Secretary at Asoke branches.

 • Female, age (between) 28-35 years old.

 • Education Background : Bachelor of secretarial management and administration or any related field.

 • Minimum 5 years experienced in secretary.

 • Excellent command of English (Listening, Speaking, Reading, and Writing)

 • Good Ms.Office program skills.

 • Good relationship and coordinate with internal and external organization.

 • Be patient and work very well under pressure.

 • Team leader works in collaboration with colleagues.

 • Time-management skills and able to complete the assignment with quick response and accurate manner.

Graphic Designer

 • เพศชาย - หญิง 
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่กี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิคหรืองานออกแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคดติที่ดี สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความคิดใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Adobe Indesign 3D ได้

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Express ได้
 • สามารถยื่น ภงด. 1, 3, 53, ภพ.30 และประกันสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญในการทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-8 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ ประจำสาขาอโศก 

 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาตรีสาขาที่กี่ยวข้องกับความงานและสุขภาพ
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากพูดภาษาอังกฤษและภาษาอารบิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีเงินค้ำประกัน 5,000 บาท
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สาขาปิ่นเกล้า (มี 2 เวร) เวรเช้า 09.30-18.30 น. และเวรบ่าย 12.00-21.00 น. 
 • สาขาอโศก (มี 2 เวร) เวรเช้า 08.30-17.30 น. และเวรบ่าย 12.30-21.30 น.

เจ้าหน้าที่จัดยา ประจำสาขาอโศกและสาขาอุดรธานี

 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข
 • มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Part-time) ประจำสาขาอโศก สาขาปิ่นเกล้า และสาขาอุดรธานี

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

Customer Service ประจำสาขาอโศกและสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซม. เพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาลาว และภาษาอีสานได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และมีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

เภสัชกร Full time ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

เภสัชกร Part-time ประจำสาขาปิ่นเกล้า สาขาอโศก และสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีใจรักในงานบริการ