ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 611 616 , 089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำสาขาอุดรธานีและกรุงเทพฯ

 • แพทย์ Full Time

 • มีใบประกอบวิชาเวชกรรม

 • ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาตจวิทยา(Board Certified Dermatologist)

 • มีบุคคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรักความก้าวหน้า

เภสัชกร Full time ประจำสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพฯ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีใจรักในงานบริการ

 • ทำงานเป็นกะได้

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Full-time) ประจำสาขาอโศก

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

 • ต้องมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง และ Anti Aging

Customer Service ประจำสาขาอโศกและสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซมเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีใจรักในงานบริการ

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีตเม้นต์) ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี

 • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ประจำสาขาปิ่นเกล้าและสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • มีเงินค้ำประกัน 5,000 บาท

 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถทำงานเป็นกะได้

แม่บ้านประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

 • สามารถทำงานเป็นกะได้