ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 611 616 , 089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำสาขาอุดรธานีและกรุงเทพฯ

 • แพทย์ Full Time

 • มีใบประกอบวิชาเวชกรรม

 • ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาตจวิทยา(Board Certified Dermatologist)

 • มีบุคคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรักความก้าวหน้า

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Full-time) ประจำสาขาอโศก

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

 • ต้องมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง และ Anti Aging

เภสัชกร Part - time ประจำสาขาปิ่นเกล้า

 •  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพฯ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีใจรักในงานบริการ

 • ทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์) ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี

 • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ

พนักงานส่งเอกสาร ประจำสาขาอโศก

 •  เพศชาย อายุ  25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ส่งเอกสารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ
 • มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง และต้องสามารถขับรถยนต์ได้ 
 • ต้องมีใบขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับขี่รถจักรยนต์ และ รถยนต์ได้ (ต้องมีใบขับขี่)
 • มีความรับผิดชอบ และสามาถตรวจสอบคุณภาพงานได้
 • ขยัน อดทน เสียสละเวลาให้กับองค์กรได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายอาคาร ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความอดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ( MS Office )
 • หากมีประสบการณ์งานด้านอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office,Express ได้

 • สามารถยื่น ภงด.1,3,53 ภพ.30 และประกันสังคมได้

 • มีความเชี่ยวชาญในการทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53

 • มีประสบการณ์การทำงาน ปี ขึ้นไป