ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 4 ,089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำสาขาอุดรธานีและกรุงเทพฯ

 • แพทย์ Full Time
 • มีใบประกอบวิชาเวชกรรม
 • ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาตจวิทยา(Board Certified Dermatologist)
 • มีบุคคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรักความก้าวหน้า

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Express ได้
 • สามารถยื่น ภงด. 1, 3, 53, ภพ.30 และประกันสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญในการทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-8 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ ประจำสาขาอโศก และสาขาอุดรธานี 

 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาตรีสาขาที่กี่ยวข้องกับความงานและสุขภาพ
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากพูดภาษาอังกฤษและภาษาอารบิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดยา ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ 

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีเงินค้ำประกัน 5,000 บาท
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สาขาปิ่นเกล้า (มี 2 เวร) เวรเช้า 09.30-18.30 น. และเวรบ่าย 12.00-21.00 น. 
 • สาขาอโศก เวรเช้า 08.30-17.30 เวรบ่าย 12.30-21.30 น.

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Part-time) ประจำสาขาอโศก สาขาปิ่นเกล้า และสาขาอุดรธานี

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

Customer Service ประจำสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซม. เพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาลาว และภาษาอีสานได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และมีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ได้(มีใบขับขี่)
 • มีความรับผิดชอบ สามารถซ่อมบำรุงระบบงานของอาคาร และงานอื่นๆได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เภสัชกร Full time ประจำสาขาปิ่นเกล้า

เภสัชกร Part-time ประจำสาขาปิ่นเกล้า สาขาอโศก และสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีใจรักในงานบริการ