ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 611 616 , 089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 .

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Online Marketing  ประจำสาขาอโศก 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ Online Marketing อย่างน้อย 2 ปี

 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความคิดใหม่

 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Adobe Indesign 3D ได้

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Full-time) ประจำสาขาอโศก 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์ด้าน OPD ศัลยกรรมตกแต่ง และ Anti Aging จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Customer Service  ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซมเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาลาวและภาษาอังกฤษได้

 • มีใจรักในงานบริการ

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี

 • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ