ข่าวสาร

โรค 4S ภัยร้ายเงียบที่ควรระวัง

โรค 4S ภัยร้ายเงียบที่ควรระวัง


 

โรค 4S (Staphylococcal scalded skin syndrome)

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเเตปฟิโลค็อกคัส ออเรียส ส่วนใหญ่พบในทารกแรกเกิดหรือเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ซี่งภูมิต้านทานของ

ร่างกายยังทำงานไม่เต็มที่


 

อาการของโรค

มีไข้ ร้องกวน ผิวหนังแดงทั่วตัว โดยเฉพาะที่ตาและรอบปาก เวลาจับจะร้องเจ็บ ใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากมีผื่นแดง จะพบมีตุ่มน้ำพอง

กระจายทั้งตัว ผิวลอก คล้ายถูกไฟไหม้ และอาจมีน้ำเหลืองแห้งๆ อาการเฉพาะของโรค คือ เมื่อถูบริเวณผิวหนังจะมีการลอกหลุดได้ง่าย


 

การวินิจฉัย

จากประวัติและการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการเพาะเชื้อ และการตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา


 

การรักษา

โดยการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด การทายาและสารให้ความชุ่มชื้นทางผิวหนัง การเฝ้าระวังภาวะสารน้ำผิดปกติ เฝ้าระวังการติดเชื้อ

แทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด หากรักษาเร็ว อาการจะดีขึ้นภายใน 7-10 วัน

 

วิธีการป้องกันเบื้องต้น

เพราะเด็กมีภูมิต้านทานต่ำ อาจได้รับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้ง่าย แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ล้างมือก่อนอุ้มลูกทุก

ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของเด็กครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของเด็ก