ข่าวสาร

โรคลมพิษ ผื่นแดงบนผิวหนังที่ควรระวัง

โรคลมพิษ คือ โรคที่มีผื่นลักษณะบวม แดง คัน โดยผื่นแต่ละจุดจะยุบหายไปภายใน 24 ชั่วโมง 

 

อาการและอาการแสดงของโรคลมพิษ 

ผื่นลมพิษจะมีลักษณะนูน แดง ไม่มีขุย ขนาดรูปร่างหลากหลายแบบ มักมีอาการคัน ผื่นอยู่ได้หลายชั่วโมง แต่มักจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ทิ้งรอยเมื่อผื่นหาย 

ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปากบวม ตาบวม หายใจลำบาก ท้องเสีย หรือ ความดันโลหิตต่ำ  

ซึ่งเป็นอาการที่ควรรีบพบแพทย์ 

 

ชนิดและสาเหตุของโรคลมพิษ 

1) ลมพิษเฉียบพลัน คือ โรคลมพิษที่มีอาการอยู่ไม่เกิน สัปดาห์ 

สาเหตอาจเกิดได้จาก การแพ้อาหาร แพ้ยา รวมถึงสมุนไพรอาหารเสริม  

การติดเชื้อบางชนิด เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน แมลงสัตว์กัดต่อย บางรายอาจไม่พบสาเหต

 

2) ลมพิษเรื้อรัง คือ โรคลมพิษที่มีอาการอย่างน้อย ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องมากกว่า สัปดาห์

สาเหตของลมพิษเรื้อรัง อาจเกิดขึ้นเองโดยไม่มีปัจจัยภายนอกกระตุ้น การแพ้ยา การติดเชื้อบางชนิด 

ปัจจัยทางกายภาพ เช่น ความเย็น การออกกำลังกาย หรือ อาจพบร่วมกับโรคบางอย่าง เช่น โรคไทรอยด์ 

ดังนั้นโรคลมพิษเรื้อรัง ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตและรับการรักษาที่เหมาะสม 

 

การรักษา 

1.หลีกเลี่ยงสาเหตที่กระตุ้นให้เกิดลมพิษ 

2.การรักษาด้วยยา 

แพทย์มักเริ่มให้การรักษาด้วยยาต้านฮีสตามิน โดยยารุ่นใหม่ๆ จะมีผลข้างเคียงเรื่องง่วง ซึม น้อยลง 

หากควบคุมอาการไม่ได้ แพทย์จะพิจารณาเพิ่มยากลุ่มอื่นๆ ต่อไป ปัจจุบันมียาฉีดชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพดี  

ซึ่งแพทย์จะพิจารณาใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมอาการลมพิษได้ด้วยยารับประทาน