ข่าวสาร

มารู้จัก การผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง

มารู้จัก การผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง

ข้อบ่งชี้ในการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

 1. เพื่อการวินิจฉัยโรค

 2. เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค

 3. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยทางคลินิค

 4. เพื่อเป็นหลักฐานในการวินิจฉัยโรค

ข้อห้ามในการตัดชิ้นไปตรวจ

ข้อห้ามในการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเหมือนกับข้อบ่งห้ามการทำผ่าตัดเล็กน้อยทั่วๆไป เช่น ภาวะความผิดปกติในการแข็งตัวของหลอดเลือด

 

ปัจจัยที่ช่วยให้ได้ชิ้นเนื้อที่ดีเพื่อส่งตรวจ

 1. การเลือกผื่นหรือตำแหน่งที่จะทำ

 2. การเลือกวิธีที่เหมาะสม

 3. มีเทคนิคในการทำที่ถูกต้อง

 4. การดูแล specimen ที่คัดออกมาอย่างถูกต้อง

 5. การเลือก fixation

 6. มีห้องปฏิบัติการและพนักงานที่ดี


ประเภทของการผ่าตัดชิ้นเนื้อ

 1. การขลิบชื้นเนื้อ (Punch biopsy) - เป็นการตัดชิ้นเนื้อด้วยอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า”Punch” สามารถปรับเครื่องมือเพื่อเลือกขนาดชื้นเนื้อหลายขนาดขึ้นอยู่กับแพทย์วินิจฉัย เพื่อวินิจฉัยเนื้องอกหรือมะเร็งได้

 2. การตัดชิ้นเนื้อด้วยการโกน (Shave biopsy) - เป็นการผ่าตัดที่ตื้นๆเพื่อวินิจฉัยรอยโรค

 3. การผ่าตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ใบมีดผ่าตัด(excisional scalpel biopsy และ incisional scalpel biopsy) - เป็นการใช้ใบมีดผ่าตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสามารถใช้ได้กับผื่นทุกชนิดและรอยโรคที่อยู่ในทุกระดับของชั้นผิวหนัง

 4. การทำ curettage - เป็นการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า curette ที่มีความคมขูดผิวหนังที่เป็นโรค มักใช้โนโรคที่มีสภาพพยาธิอยู่บนหนังกำพร้า เช่น หูดข้าวสุก เนื้องอก

 5. การตัดชิ้นเนื้อจากหนังศีรษะ(scalp biopsy) - ใช้ได้ทั้ง punch และใบมีดผ่าตัด ต้องตัดเป็นแนวเอียงขนานทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตของเส้นผมและต้องให้ลึกถึงชั้นไขมัน

 

ประโยชน์ของการผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง

 1. ช่วยวินิจฉัยโรคผิวหนัง เช่น สะเก็ดเงิน ผิวหนังอักเสบ ด่างขาว แพ้ภูมิตนเอง เป็นต้น

 2. ช่วยวินิจฉัยภาวะติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและวัณโรคที่ผิวหนัง เป็นต้น

 3. ช่วยในการวินิจฉัยแยกระหว่างโรคมะเร็งผิวหนังและโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น มะเร็งผิวหนังชนิดเบซอลเซลล์ มะเร็งไฝหรือมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนไซต์ เป็นต้น

 4. ใช้ในการรักษาก้อนที่ผิวหนัง เช่น ตัดไฝ ตัดติ่งเนื้อ ตัดก้อนไขมันที่ผิวหนัง เป็นต้น