ข่าวสาร

การผ่าตัดชื้นเนื้อผิวหนัง

ผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง ต้องเตรียมตัวอย่างไร

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 1. แพทย์ผู้ดูแลการผ่าตัดจะทำการแจ้งขั้นตอนการผ่าตัด อธิบายถึงผลลัพธ์ที่ได้หลังการผ่าตัด และให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัยให้เรียบร้อย ก่อนลงชื่อยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการผ่าตัด

 2. ผู้ป่วยต้องแจ้งโรคประจำตัว ยาที่รับประทานประจำ รวมถึงอาหารเสริมที่ทานให้แพทย์ทราบ

 3. ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร หรือการแพ้อื่นๆ

 4. ก่อนผ่าตัด สามารถดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานจนอิ่มมากเกินไป

 5. ไม่รับประทานยาแอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

 

ช่วงระหว่างผ่าตัด

 1. แพทย์จะทำการอธิบายขั้นตอนการผ่าตัดให้ผู้ป่วย

 2. แพทย์จะทายาฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังที่ต้องการผ่าตัดและบริเวณรอบๆ

 3. โดยทั่วไปแพทย์จะใช้การฉีดยาชาเข้าบริเวณผิวหนังที่ต้องการผ่าตัดก่อนเข้าสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อ

 

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

 1. ยาชาจะหมดฤทธิ์และความรู้สึกจะกลับมาปกติได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง

 2. แผลที่ได้รับการผ่าตัด แพทย์จะทำการปิดผ้าก๊อซซับเลือดไว้ให้

ถ้ามีเลือดซึมออกมาจากแผลผ่าตัดมากจนชุ่มก๊อซ ให้กลับมาพบแพทย์โดยทันที

 1. หากปวดบริเวณแผลผ่าตัดเลือกทานยาลดปวดพาราเซตามอลได้ แต่ไม่ควรทานยาแก้ปวดกลุ่มยาแอสไพริน เพราะจะทำให้เลือดออกง่าย

 2. แผลผ่าตัดที่มีการเย็บแผล ต้องล้างแผลทุกวัน เพื่อทำความสะอาดแผลและห้ามไม่ให้แผลโดนน้ำ เพราะอาจทำให้บริเวณแผลเกิดการติดเชื้อ

 3. ไม่ควรออกแรงหรือใช้อวัยวะส่วนที่ผ่าตัดหรือเคลื่อนไหวบริเวณที่ผ่าตัดบ่อยๆ เพราะอาจทำให้แผลไม่สมาน

 4. หากมีไข้ แผลบวมแดง หรืออาการปวดแผลผ่าตัดมาก ควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันที

 

การวินิจัยหลังได้รับชื้นเนื้อ

ใช้กล้องจุลทรรศน์(Microscope)เพื่อตรวจหาลักษณะและชนิดของชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยถึงโรคต่างๆ


 

การนัดดูแผลและตัดไหม

แพทย์จะนัดดูแผลผ่าตัดที่ประมาณ 1 สัปดาห์ และนัดตัดไหมประมาณ 7-14 วัน ขึ้นกับบริเวณที่ผ่าตัด และขนาดของแผลที่ผ่าตัด รวมถึงดูการติดของแผลผ่าตัด