ข่าวสาร

Miss Tiffany’s 2020 ขอบคุณ โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คุณอลิสา พันธุศักดิ์ ผู้บริหารทิฟฟานี่ โชว์ นำทีม ร็อค ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา Miss Tiffany’s Universe 2020 ตาล อภัสรา หมื่นน้อย รองชนะเลิศอันดับ 1 และบุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช Miss Silky Skin by Asoke Skin Hospital เข้ามอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพกับ พันตรีศรพรหม มนตริวัต ผู้บริหาร และ พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการประกวดและให้การดูแลสุขภาพผิวของผู้เข้าประกวดด้วยดีเสมอมา

 

 

 

 

ร็อค-ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา Miss Tiffany’s Universe 2020

 

 

ตาล-อภัสรา หมื่นน้อย รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

บุ๊ค-ธีรชยา พิมพ์กิติเดช Miss Silky Skin by Asoke Skin Hospital