ข่าวสาร

Beauty Sleep ผิวสุขภาพดี แค่นอนก่อน 4ทุ่ม

    เคยสังเกตกันไหมว่า เมื่อเรานอนหลับไม่เพียงพอ ตื่นเช้าหน้าจะดูโทรม ใต้ตาคล้ำ ผิวดูไม่สดใส บางคนอาจจะมีสิวขึ้นอีกด้วย ที่เป็นแบบนี้ เนื่องจากว่าร่างกายของเรานั้นมีระบบการทำงานตามธรรมชาติ หากถูกใช้งานมากเกินไป ก็จะมีผลกระทบต่อระบบต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อเซลล์ในร่างกาย
 
    ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) เป็นระบบประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในของร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
 
- ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nervous System) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายให้เตรียมพร้อมเผชิญอันตรายหรือภาวะฉุกเฉิน
 
- ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nervous System) มีหน้าที่ควบคุมการสะสมพลังงาน ควบคุมระดับการทำงานของอวัยวะภายใน หลอดเลือดส่วนต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้
 
 
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก มักทำงานได้ดีในช่วงกลางคืนขณะนอนหลับพักผ่อนโดยร่างกายจะทำการส่งอาหารไปยังเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะในช่วง 4ทุ่ม ถึงตี 2
    ดังนั้นคนที่นอนก่อน 4 ทุ่ม จึงมักจะมีสุขภาพผิวดีกว่าคนเข้านอนหลัง 4 ทุ่ม แต่ก็อย่าเพียงแต่ให้ความสำคัญแค่เรื่องชั่วโมงการนอน ให้จงใส่ใจกับเวลานอน และคุณภาพการนอนด้วย