ข่าวสาร

ผมร่วงเป็นหย่อม เกิดจากสาเหตุใด?

ผมร่วงเป็นหย่อม เป็นภาวะที่พบบ่อยมาก ลักษณะผมร่วงจะเป็นวงกลมหรือวงรี มีขอบชัดเจน ถ้ามองด้วยตาเปล่าใกล้ๆ หรือใช้กล้องกำลังขยายสูงช่วย อาจจะพบเส้นผมที่มีลักษณะคล้ายเครื่องหมายอัศเจรีย์ที่บริเวณขอบของวงผมร่วง โดยบริเวณที่เกิดผมร่วงพบได้ทั้งศีรษะและที่อื่นๆ เช่น คิ้ว ขนตา หรือหนวด
 
สาเหตุที่เกิดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของภาวะภูมิคุ้มกันตัวเองและบางส่วนเกี่ยวข้องทางกรรมพันธุ์ ทำให้เม็ดเลือดขาวมากินรากผมของเราเอง หลังจากนั้นรากผมมีขนาดเล็กลง จึงหลุดร่วงง่าย
 
การรักษา
แพทย์จะพิจารณาตามพื้นที่ความกว้างของผมร่วง ความรุนแรง และอายุของผู้ป่วย ถ้าอายุน้อยกว่า 10 ปี อาจพิจารณาเป็นยาทา  ถ้าผู้ป่วยอายุมากกว่า 10 ปี แต่ผมร่วงร้อยกว่า 50% อาจพิจารณาฉีดยาลดการอักเสบร่วมกับการทายากระตุ้นผมให้ขึ้นมา แล้วรอติดตามผลการรักษาอีกครั้ง
 
ถ้าผมร่วงเป็นพื้นที่มากกว่า 50% อาจจะพิจารณาทายากระตุ้นภูมิคุ้มกันบางตัว ซึ่งแพทย์เท่านั้นที่สั่งได้ เนื่องจากมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ต้องการการดูแลโดยแพทย์ ทั้งนี้ อาจทำการรักษาร่วมกับการรับประทานยาหรือฉีดยาก็ได้