ข่าวสาร

ครีมกันแดด แทนที่จะป้องปกผิว อาจทำร้ายผิวได้!! หากใช้ของหมดอายุ

ข้อควรระวังของการใช้ครีมกันแดด แทนที่จะปกป้องผิวอาจจะทำร้ายผิวกว่าเดิมได้

หากใช้ครีมกันแดดที่หมดอายุ  Dr. Mervyn Patterson แพทย์ผิวหนังจาก Woodford Medical Cosmetology Clinic ของอังกฤษ

ได้พูดถึงผลเสียของการใช้ครีมกันแดดหมดอายุไว้ว่า

นอกจากประสิทธิภาพของครีมกันแดดจะลดลง ทำให้ไม่สามารถปกป้องผิวจาก UV-A และ UV-B ได้แล้วทำให้เกิดผื่นผิวไหม้จากการทำร้ายผิวของแสงแดด ครีมกันแดดที่หมดอายุอาจมีส่วนผสมบางตัวแปรสภาพ (เสีย) หากยังใช้ต่อผิวหน้าเกิดการระคายเคือง เกิดผื่นแพ้ได้อีก เป็นต้น