ข่าวสาร

รู้ / เห็น / เป็น / ใจ แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร รพ.ผิวหนัง อโศก

 
     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คุณนรเชษฐ์ ชัยพานิช Managing Director บริษัท เวิร์บ ทู บี จำกัด มาเป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อจัดอบรมพนักงานในโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ในหัวข้อ รู้ / เห็น / เป็น / ใจ  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งฝ่ายบริการและฝ่ายสำนักงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาร่วมกัน
 
 การจัดอบรมในหัวข้อ รู้ / เห็น / เป็น / ใจ ในครั้งนี้แบ่งได้ตามหัวข้อดังนี้ 
     รู้ คือ การรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมรับมือ พร้อมหาทางออกในการแก้ปัญหาในบริษัท
     เห็น คือ การมองเห็นปัญหา เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
     เป็น คือ การรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ว่าเรามีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร เพื่อจะได้มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อไป
     ใจ คือ ความเข้าใจ ใส่ใจ ต่องานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นที่ถูกใจของคนในองค์กรและลูกค้าที่มารับบริการ
     นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ โดยการให้พนักงานจับคู่กัน แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่างๆ คือ
1.ให้ทำความรู้จักกับคู่สนทนาให้ได้มากที่สุดภายใน 1-2 นาที
2.พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาภายในองค์กรคนละ 1 นาที
3.ตอบคำถามที่ว่า ในชีวิตสิ่งใดที่ทำให้เราหดหู่ และคุณมีวิธีการแก้ไขอย่างไร?
เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าว่าควรสนทนาอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจกับการให้บริการขององค์กร
     อีกทั้งยังมีการยกตัวอย่างลักษณะ อุปนิสัย ของคนในองค์กร ที่หยิบยกมาจากละครดังอย่างเรื่อง เพลิงบุญ อย่าง ใจเริง ที่มีนิสัยชอบเอาชนะผู้อื่น หรือ พิมาลา ที่เป็นคนดีเกินไปจนเหมือนคนไม่ฉลาด ซึ่งวิทยากรก็ได้แนะนำวิธีการรับมือกับบุคคลแต่ละประเภทตามที่ได้ยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เช่นเดียวกัน