ข่าวสาร

รพ. ผิวหนัง อโศก คืนความสุขแก่สังคมมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

 
 
   ตัวแทนพนักงานโรงพยาบาลผิวหนัง อโศกมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับแม่และเด็กที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมูลค่ากว่า 170,000 บาทโดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทียนทอง หัวหน้าบ้านสมวัยเป็นตัวแทนรับมอบ
 
   เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลผิวหนัง อโศกส่งตัวแทนพนักงานมอบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับแม่และเด็กตรา “กอด” จำนวนกว่า 300 ชิ้นมูลค่ากว่า 170,000 บาทแก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เกิดท่ามกลางปัญหา อาทิ ครอบครัวแตกแยก ติดยาเสพติดหรือติดคุกรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร กองทุน ตลอดจนการรักษาพยาบาลและการจัดอบรมให้พ่อแม่เข้าใจการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วย โดยในการส่งมอบของครั้งนี้มี นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทียนทอง หัวหน้าบ้านสมวัยและน้องๆ วัย 4-5 ปีเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ รับมอบสิ่งของพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
   สำหรับผู้สนใจที่จะบริจาคให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้ที่บัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม หรือติดต่อ 02-249-0953-4 สำนักงานคลองเตย