ข่าวสาร

รพ.ผิวหนัง อโศก แนะแนว นศ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พัฒนาสู่บุคลากรคุณภาพในอนาคต

    เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา คุณลัดดา นุกูลกิจ เลขาธิการผู้บริหารและนายธีระพล แสงโสภณ รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน 4 (บุคคล - ธุรการ) โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องในโอากาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ การบริการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 
    โดยนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับองค์กร ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก รวมถึงแผนกที่ให้บริการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานของทางโรงพยาบาล และต่อยอดในโครงการความร่วมมือระหว่าง2สถาบันในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับทางโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี