โปรโมชั่น

โปรโมชั่นโปรแกรมตรวจสุขภาพ Skin Hospital x IMH

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศกจับมือร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Health Check-Up Center) ภายใต้ชื่อ IMH ASOKE และจัดตั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ เริ่มต้นที่ 1,400 บาท เท่านั้น