โปรโมชั่น

Patch Test

มลภาวะและสารเคมีอาจเป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ การทดสอบ Skin Patch Test ช่วยให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง ป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการแพ้
รับส่วนลดสูงสุด 25%
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
: สาขาอโศก 02-246-5111
  สาขาปิ่นเกล้า 02-434-5222
 
www.facebook.com/skinhospital
www.twitter.com/skinhospital