ทำไมต้องตรวจสุขภาพ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ

   คนเราอาจมีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย จากปัจจัยรอบตัวเราเช่น มลภาวะ ความเครียด เป็นต้น ซึ่งพบได้ในทุกเพศทุกวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ ความผิดปกติที่ซ่อนอยู่นี้จะไม่แสดงอาการในระยะแรกหรือระยะที่มีความรุนแรงน้อย ทำให้เราชะล่าใจ และเมื่อปล่อยไว้นานเข้า ซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นแรมปีหรือนับสิบๆ ปี โรคหรือภาวะเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นั้นก็จะกลายเป็นโรคหรือมีอาการกำเริบหนักและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาในที่สุด
 
ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงทำเพื่อ
 
1. ค้นหาโรคต่างๆที่ยังไม่มีอาการผิดปกติให้เห็น ซึ่งถือว่าเป็น "ภัยเงียบ" เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งตามหลักการรักษาแล้ว การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกหรือระยะที่มีความรุนแรงน้อย จะรักษาโรคได้ทัน ไม่ลุกลาม ลดภาวะแทรกซ้อน บางโรคอาจรักษาให้หายขาดได้
2. หาปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค และแนวโน้มที่ทำให้เกิดโรค เช่น กรรมพันธุ์ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย ความเครียด ภาวะอ้วน เป็นต้น เมื่อพบว่ามีปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอะไร แพทย์จะให้การดูแลและให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวป้องกันไม่ให้เกิดโรคตามมา ที่สำคัญผู้ที่มีภาวะเสี่ยงควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย
 
การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เป็นอย่างไร ?
 
   เป็นการตรวจสุขภาพตามหลักวิชาการโดยแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เน้นการซักถามประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกายเป็นหลัก แพทย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจทางห้องปฎิบัติการหรือการตรวจแล็บตามช่วงอายุ หรือปัจจัยเสี่ยงของท่านนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และนำไปสู่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง
 
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
☎️ 02-2465111 ต่อ 403
☎️ 089-921-7558
สถานที่ตั้ง : ศูนย์สุขภาพ IMH ASOKE ชั้น 4 โรงพยาบาลผิวหนังอโศก สาขาอโศก