พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก

SKIN HOSPITAL TM

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

อโศก

 • วันที่
 • เวลา
 • จันทร์
 • 9.00-15.30
 • อังคาร
 • 9.00-16.00
 • พุธ
 • 11.00-15.30
 • พฤหัสบดี
 • 9.00-17.30
 • ศุกร์
 • 11.00-15.30
 • เสาร์
 • 12.00-18.00
 • อาทิตย์
 • 14.00-16.30

แผนกศัลยกรรมผิวหนัง

พญ. ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์

เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก