พญ. ลดาวัลย์ นาควงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษา

SKIN HOSPITAL TM

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

อโศก

  • วันที่
  • เวลา
  • อาทิตย์
  • นัดหมายล่วงหน้า

 

หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่เบอร์ 02-246 5111 (สาขาอโศก) เบอร์ 02-434 5222 (สาขาปิ่นเกล้า) และเบอร์ 082-209-6869, 042-180-611 (สาขาอุดรธานี) ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง

 

แผนกโรคผิวหนังเรื้อรัง

นพ. สีห์ศักดิ์ เทพเสรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

นพ. ประยูร เจนตระกูลโรจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง